Vysvětlení teplotního hodnocení spacáků

Vybíráte spacák a nerozumíte teplotnímu hodnocení komfort, limit, extrém? V tomto článku dopodrobna vysvětlujeme, co hodnoty znamenají, kde je jejich původ a jak se v tom všem orientovat.

Při výběru spacáku většina lidí zvažuje dvě hlavní věci a to cenu a teplo. Dalšími faktory mohou být, zda má spacák péřovou nebo syntetickou izolaci, dále hmotnost nebo velikost spacího pytle. Zatímco cena, hmotnost a materiál izolace jsou nesporná fakta, tak odpověď na otázku „jak teplý je spací pytel“ je nyní pravděpodobně tak složitá jako nikdy předtím.

Staré dobré časy

V dobách, kdy se začaly spací pytle prodávat, to bylo docela jednoduché: koupil sis spacák podle doporučení kamaráda, prodavačů v obchodě nebo recenze v časopisu. Jak však outdoorový průmysl rostl, tak výrobci potřebovali jednodušší způsob, jak stanovit a propagovat, jak jsou jejich výrobky teplé.

To vedlo k vývoji mnoha různých metod pro testování tepelné izolace spacích pytlů. Od jednoduchých laboratorních testů po složitější testování v terénu, dokonce i jen k měření tloušťky spacáku (což nefunguje). Platila také jednoduchá pravidla: 400 gramů prachového peří představovalo letní neboli „dvousezónní“ spacák, 800 gramů prachového peří bylo ekvivalentem pro zimní neboli „čtyřsezónní“ spacák. Navzdory rostoucí složitosti spacáků obstála v testu času tato jednoduchá pravidla lépe než mnoho jiných testů.

“Teplotní hodnocení vyjádřena čísly nakonec přišla jako „nejpřesnější“ způsob, jak popsat izolační schopnosti spacáku. V tomto bodě ovšem začaly skutečné spory.”

Staré špatné časy

Problém mnoha různých testů používaných k měření izolace spacáků spočívá v tom, že nemůžete porovnávat jeden spací pytel s jiným. Stejný spacák, testovaný třemi různými způsoby, může získat tři různá hodnocení. Lze tedy poznat, jak teplý bude spacák doopravdy? Historicky nebylo srovnání mezi značkami ze stejné země příliš obtížné, zato srovnání mezi výrobci z různých zemí bylo v podstatě nemožné.

Nepřesné hodnocení míry izolace tepla vyvrcholilo, když se na trh dostaly mnohem levnější spacáky s neodpovídajícím teplotním hodnocením. Najednou začaly nespecializované obchody a supermarkety prodávat spacáky s uvedeným tepelným komfortem, který byl stejný, jako u kvalitních spacáků. Ty však stály desetkrát víc.

Standardizace od roku 2002

Tato situace byla napravena, když byla vyvinuta standardní metoda testování spacáku. Na ní jsme měli velký podíl my z Mountain Equipment, protože už v té době jsme za sebou měli obrovské množství zkušeností se spacáky pro tehdejší nejnáročnější expedice. 

Norma EN 13537, která definuje „Požadavky na spací pytle“ byla zavedena v roce 2002 a byla významným krokem vpřed ve snaze standardizovat teplotní hodnocení spacích pytlů. To znamená, že spotřebitelé mohou relativně snadno porovnávat spacáky od různých výrobců. Standard z roku 2002 byl mezitím nahrazen normou EN 13537: 2012 a současná platná norma má označení ISO 23537. Tím, že se stala testem ISO, je nyní uznávána celosvětově a v Evropě a Severní Americe jsou hodnoty podle ISO 23537 běžným standardem. 

Samotná testovací metoda prochází poměrně pravidelnými revizemi a příležitostně se konají setkání, kde se scházejí lidé z testovacích laboratoří, akademici, obchodníci a výrobci, aby diskutovali o možných vylepšeních nebo dalším vývoji. 

Mountain Equipment je posledních 20 let stabilním účastníkem odborných setkání a navíc také zůstáváme součástí britského řídícího výboru (UK’s guiding committee ) – jedním z tří členů komise pro standardizaci.

Jak probíhá testování spacáků podle ISO 23537?

Norma ISO 23537 i předtím platná EN 13537 používají vyhřívanou figurínu ve tvaru člověka, složenou z mnoha různých zón, z nichž každá je vybavena teplotními senzory a zdroji energie. Figurína se používá v klimatizované místnosti a leží na standardizované matraci. Má na sobě standardní pyžamo a kuklu do chladného počasí, které propůjčují figuríně děsivý vzhled. Ještě strašidelnější je fakt, že data z figuríny jsou přiváděna do počítače kabely, které vycházejí přímo z očí figuríny.

Postup testování:

  1. Před testem se spací pytle nechají dostatečně dlouho ležet, aby izolační náplň dosáhla objemu, který odpovídá tzv. loftu – tedy maximálního dosažitelného objemu, který vytvoří vzduchové kapsy v izolujícím materiálu (syntetika nebo peří). 
  2. Teplá figurína je vložena do testovacího spacího pytle, ve speciální chladící místnosti se zapne chlazení a měří se výkon, potřebný k udržení figuríny v teple. Podle toho se určuje odpor proti úniku tepla ze spacáku.
  3. Po dokončení laboratorní zkoušky na figuríně se naměřené hodnoty tepelného odporu porovnají s řadou teplotních hodnot uvedených v normě. Tento přepočet vychází z testování se skutečnými lidmi, které probíhá již mnoho let. Norma vytváří tři teplotní třídy, které lze označit jako výsledek testu v laboratorních podmínkách.

Komfortní teplota (comfort temperature) = teplota, při které není zima „standardní ženě“ s uvolněným držením těla.

Mezní teplota (limit temperature) = teplota, při které není ve spacáku zima „standardnímu muži“ se schouleným držením těla. Toto je číslo, se kterým nejčastěji v outdoorových prodejnách při diskuzi s prodavačem.

Extrémní teplota (extreme temperature) = při této teplotě nastává riziko poškození zdraví „standardní ženy“ vlivem podchlazení. Toto číslo lze v zásadě ignorovat, pokud nemáte masochistické sklony.

Žádná simulace však není ideální, ale můžeme ji opakovat

Norma odstranila mnoho velkých nesrovnalostí mezi výrobci a je poměrně férová a opakovatelná, s odchylkou v rozmezí několika stupňů. Spoléhá se na figurínu, která poskytuje konzistentní zdroj tepla neovlivněný dietou, pocitem únavy, nastavením mysli nebo jiných faktorů, které by mohly ovlivnit termoregulaci nebo pocity živého člověka. Je proto lepší, než některé terénní zkoušky, které se prováděly dříve.

Při normovaném standardním testu se na rozdíl od některých jiných laboratorních měření, hodnotí celý spací pytel. Jako mnoho testovacích standardů však není ani tahle metoda dokonalá. 

Je důležité si uvědomit, že test měří tepelný odpor spacího pytle na figuríně, která nemusí reprezentovat spací pozici reálného člověka, přesněji způsob, jakým spí a v prostředí, které nemusí nutně odpovídat tomu, ve kterém venku spí.

Nevýhody testu ISO 23537

Test ISO 23537 má několik nevýhod a tři z nich jsou vysvětleny níže:

Tvar figuríny

Figurína použitá v testu odpovídá tvaru člověka, ale ve skutečnosti se trochu liší podle toho, která laboratoř test provádí. Problém je v tom, že jakákoli těsná místa ve spacáku kolem figuríny budou mít za následek stlačení izolace a spacák bude vnímán „chladnější“, než ve skutečnosti je. Totéž by se samozřejmě stalo i u skutečného člověka, jenže skutečný člověk by v případě chladu stáhl ruce a schoulil by se, čímž by svůj objem zmenšil. Proto test figuríny často v objektivitě výsledků upřednostňuje spací pytle vhodnější pro větší velikost postavy a často uvidíte špatné výsledky podle normy ISO 23537 u spacáků střižených na míru nebo s úzkým střihem. 

Pokud figurína přesně nevystihuje vaši velikost, reálná izolační schopnost uvedená u spacáku se bude ve vašem případě lišit. 

Citace: Příliš velký spací pytel umožňuje cirkulaci vzduchu kolem těla, což vás ochladí, zatímco příliš malý pytel bude užší a stlačí vrstvu izolace kolem těla a tím se zhorší její funkce. 

Z uvedených důvodů je důležité učinit dobré a informované rozhodnutí o koupi spacího pytle. Je velmi dobré, abyste si vyzkoušeli jeho velikost podobně jako před nákupem bundy nebo lezeček. Kromě pánských a dámských variant nabízíme několik střihů různé šířky a více variant délky.

Problémy s měřením spacáků do extrémních mrazů

Další důležitou věcí, kterou je třeba mít na paměti je, že test ISO 23537 vylučuje testování spacáků řady Extreme Expedition pro přespávání v oblastech s extrémním podnebím. Přestože se testování oficiálně nevztahuje na spacáky, které mají limitní teplotu nižší než -24 °C, myslíme si, že už při teplotách pod přibližně -15 °C začíná test ztrácet na přesnosti. 

U spacích pytlů, obsahujících více než 1000 g prachového peří nebo u velmi objemných syntetických spacáků může test přinést výsledky, které se výrazně liší od reálných zkušeností skutečných uživatelů. Platí úměra, že čím je spací pytel teplejší, tím větší je rozdíl v naměřených hodnotách a skutečnou, v praxi opakovaně ověřenou mírou izolace.

Když kupujete spacák do extrémních mrazů, musíte to udělat starým způsobem: promluvte si se zkušenými přáteli, prodavači, dovozci, zkuste se zeptat lidí na internetových fórech nebo sociálních sítích. Nakupujte spacák od důvěryhodné značky, která možná provedla ještě vlastní testování navíc k obligátnímu testu s pomocí figuríny.

Použijte také zdravý rozum: pokud spací pytel obsahuje 1200 gramů prachového peří, bude pravděpodobně teplejší než ten, který ho obsahuje 800 gramů.

Vliv vnější látky spacáku na izolaci

Když spíte pod přístřeškem nebo ve stanu, látka na svrchní straně spacáku ve skutečnosti neovlivňuje izolaci. Tedy za předpokladu, že spacák zůstane suchý. Důvodem je, že přes spacák v těchto podmínkách proudí velmi málo vzduchu.

Pokud však spíte venku pod širákem nebo pod provizorním přístřeškem a spacák je vystaven větru, roste význam svrchní látky – lépe izoluje tkanina, která neprofoukne, to ale nutně neznamená, že byste ji měli zvolit.

Zkouška podle normy ISO 23537 se provádí při proudění vzduchu přímo dolů na spacák, rychlostí přibližně 1 km/h. Tedy rychleji, než se ovzduší pohybuje v dobrém stanu, na chatě nebo v bivakovacím vaku, kde je vzduch relativně klidný. Tento rozdíl nevadí u většiny svrchních materiálů na čelní straně spacáku, které vítr nepropouštějí. Pokud jsou však tkaniny použité na spacích pytlích velmi propustné pro vzduch, pak má test podle normy ISO 23537 tendenci poskytovat nepřesné výsledky. 

Proč chtít prodyšnou svrchní látku?

Spacák s tkaninou odolnou vůči větru bude vykazovat lepší výsledky než prodyšnější látky. Proč ale zůstat u prodyšných tkanin? Má to spoustu výhod: jejich prodyšnost pomůže celkovému komfortu spaní, jsou příjemné na dotek, rychle schnou a obvykle jsou nejlehčí. 

Vzduchopropustné tkaniny umožňují také pozoruhodnou schopnost – sušit mokré vrstvy uvnitř. 

Prodyšnost je skutečnou výhodou pro ty, kteří se vydávají na vícedenní výlety. Mnoho členů našeho týmu profesionálních horolezců používá spací pytle s výjimečně lehkými a prodyšnými tkaninami, protože v reálných podmínkách fungují skvěle.

Co to všechno znamená pro normu ISO 23537?

Norma ISO 23537 je nejlepší metodou hodnocení spacích pytlů, která kdy existovala a i přes několik nedostatků by neměla být zavrhována. Je však třeba mít na paměti, že byla vyvinuta za účelem zjištění, zda spacáky odpovídají svému, při prodeji inzerovanému hodnocení. 

Srovnání dvou spacáků, které se v hodnocení podle normy ISO 23537 liší o několik stupňů, sice ukazuje, že mají podobné teplotní určení, ale nemusí být nutně pravda to, že jeden spacák je o několik stupňů teplejší než druhý.

Málokdy se diskutuje o tom, jak užitečná je norma ISO 23537 pro vývojáře spacích pytlů, jako jsme my. Je to neocenitelný nástroj pro vývojovou práci a my provádíme během celého vývojového cyklu nového výrobku řadu testů. Informace, které z testů získáme, jsou mimořádně užitečné a často zdůrazňují informace, kterých by si testující člověk v reálném prostředí ani nemusel všimnout.

Jakou teplotní třídu použít?

Pokud si kupujete spací pytel Mountain Equipment, pak doporučujeme nakupovat na základě našeho teplotního hodnocení Good Night’s Sleep Guarantee . Domníváme se, že toto hodnocení nejpřesněji vypovídá o tom, který spacák vás udrží v teple v reálných situacích. 

Ve většině případů se naše hodnocení Good Night’s Sleep Guarantee bude shodovat s hodnocením limitní teploty podle normy ISO 23537, ale u některých spacáků může být rozdíl větší. Naše teplota Good Night’s Sleep byla vyvinuta s ohledem nejen na výsledek testu ISO, ale vychází také z rozsáhlých zkušeností s výrobou spacích pytlů a mimořádně rozsáhlého testování v laboratoři i v chladící komoře a je ovlivněna zpětnou vazbou dlouhé řady uživatelů z nesčetných expedic po dobu šedesáti let. Na teplotu Good Night’s Sleep navíc poskytujeme záruku, takže si můžete vybírat s jistotou. Více informací o naší záruce Good Night’s Sleep najdete zde:

Lze vybrat vůbec správně?

Přestože doporučujeme, abyste při nákupu spacího pytle vycházeli nejvíce z našeho hodnocení teploty Good Night’s Sleep Guarantee. Měli byste samozřejmě zvážit, jak jste citliví na chlad. Někdo je zimomřivý jiný naopak velmi otužilý. To je velmi důležité a mimořádně individuální kritérium, které popisované teplotní hodnocení přehlíží. Stejně tak je mnohem pravděpodobnější, že nemocnému, vyčerpanému, hladovému nebo pod širákem spícímu člověku bude spíš zima než tomu, kdo je fit, nestrádá nedostatečnou výživou a spí na dobře chráněném místě. Proto by naše teplota Good Night’s Sleep Guarantee měla sloužit jako užitečné vodítko, ale nakonec je to jen na vás, abyste se rozhodli, jak teplý spacák budete potřebovat.

Pro snadnou orientaci v modelech spacáků použijte našeho interaktivního průvodce výběrem.